ĐÍCH TÔN ĐỘC ĐẮC (2018)

NA / Vietnamese / Hài, Phim tết / Not Available

ĐÍCH TÔN ĐỘC ĐẮC Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Trần Ngọc Giàu
Phân vai: Hoài Linh Bạch Công Khanh Celina Huỳnh Thanh Vy
Ngày Phát Hành:  2018-02-16 00:00:00


Tóm tắt

  Đích Tôn Độc Đắc is a sentence about the dream will be seen the religious nephew, who will inherit the product of Mr. Huu Phat family. But his dream seemed so wonderful when the content of Huu Phuoc could not kiss him his longtime friend Phuong Thuy.  ĐÍCH TÔN ĐỘC ĐẮC  will be released from  FEB 16th, 2018 at Lotte Cinema.  


Giới Thiệu Phim


ĐÍCH TÔN ĐỘC ĐẮC Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

ĐÍCH TÔN ĐỘC ĐẮC Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play