KIDNAP (2017)

/ / Action / 95 min

KIDNAP Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc:
Phân vai: Halle Berry
Ngày Phát Hành:  2017-08-11 00:00:00


Tóm tắt

  A mother stops at nothing to recover her kidnapped son. KIDNAP will be released from Aug 11 2017 at Lotte Cinema.  


Giới Thiệu Phim


KIDNAP Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

KIDNAP Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play