LOVE, SIMON (2018)

NA / English / Comedy, Drama, Romance / 110 min

LOVE, SIMON Movie Poster
(42 Reviews)


Giám đốc: Greg Berlanti
Phân vai: Nick Robinson Katherine Langford Alexandra Shipp Jorge Lendeborg Jr.
Ngày Phát Hành:  2018-05-04 00:00:00


Tóm tắt

 Simon Spier keeps a huge secret from his family, his friends, and all of his classmates: he's gay. When that secret is threatened, Simon must face everyone and come to terms with his identity.   LOVE, SIMON will be released from  MAY 04th, 2018 at Lotte Cinema.  


Giới Thiệu Phim


LOVE, SIMON Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

LOVE, SIMON Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play