NGÔI NHÀ QUỶ ÁM (2018)

/ / Kinh dị, giật gân / 99 min

NGÔI NHÀ QUỶ ÁM Movie Poster
(0 Reviews)
Tóm tắt

  After living in an old mansion for almost 10 years a family suddenly discovers a ghost-like presence trying to communicate with them. A super-natural thriller.  WRAITH   will be realese in  JUN 08th, 2018 at Lotte  Cinema.


Giới Thiệu PhimNGÔI NHÀ QUỶ ÁM Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

NGÔI NHÀ QUỶ ÁM Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play