ROLLING TO YOU (2018)

C16 / French / Hài hước, Lãng mạn / 108 min

ROLLING TO YOU Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Franck Dubosc
Phân vai: Franck Dubosc Alexandra Lamy Elsa Zylberstein
Ngày Phát Hành:  11 May, 2018


Tóm tắt

   Jocelyn is a successful businessman, a ladies’ man and inveterate liar. Fed up with himself, he seduces a pretty young woman in spite of himself by passing himself off as a cripple. Until one day she introduces him to her sister, who actually is handicapped…  ROLLING TO YOU  will be release in  MAY 11th 2018 at Lotte Cinema.


Giới Thiệu Phim


ROLLING TO YOU Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

CGV Cinema

CGV Hà Nội Centerpoint

CGV Cinema

CGV Hà Nội Centerpoint

CGV Cinema

CGV Hà Nội Centerpoint

CGV Cinema

CGV Vincom Center Bà Triệu

ROLLING TO YOU Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play