TAO KHÔNG XA MÀY (2017)

/ / Drama, Romantic, Comedy / 98 min

TAO KHÔNG XA MÀY Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Rony Hòa, Thái Minh Nhiên
Phân vai: Anh Tú Châu Trọng Tài Hữu Châu Thanh Hoàng Hải Triều Nguyệt Ánh…
Ngày Phát Hành:  2017-09-21 00:00:00


Tóm tắt

  Following his father's diary, Doctor Truong returned to the small village in the central work. Here he knew Yue and Hai. While Hai was trying to seduce the school, the school noticed Nguyet. Destiny is set when Yue and Yue find out their father's love story. It is a difficult relationship between Nam and Tung more than 20 years ago. And then, the love affair of two children, School & Moon, once again bring two father Nam & Tung meet again. TAO KHÔNG XA MÀY  will be released from 22.09.2017  at Lotte Cinema.  


Giới Thiệu Phim


TAO KHÔNG XA MÀY Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

TAO KHÔNG XA MÀY Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play