WHAT A MAN WANTS (바람바람바람) (2018)

/ / Drama, Comedy / 100 min

WHAT A MAN WANTS (바람바람바람) Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Lee Byeong-heon-I (이병헌)
Phân vai: Lee Sung-min (이성민) Shin Ha-kyun (신하균) Song Ji-hyo (송지효) Lee El (이엘) Jang Young-nam (장영남)
Ngày Phát Hành:  20 July, 2018


Tóm tắt

Based in Jeju Island where the snow falls horizontally because of its strong winds, four women and men look for true love. WHAT A MAN WANTS  will be release from  MAY 18th 2018 at Lotte Cinema.      


Giới Thiệu Phim


WHAT A MAN WANTS (바람바람바람) Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

WHAT A MAN WANTS (바람바람바람) Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play