EM GÁI MƯA (2018)

NA / Vietnamese / Drama, Romance / Not Available

EM GÁI MƯA Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Kawaii Tuấn Anh
Phân vai: Mai Tài Phến Lê Thùy Linh Phương Anh Đào Tiến Vũ Việt Hương Trang Hý ...
Ngày Phát Hành:  1 June, 2018


Tóm tắt

Em Gai Mua is set in the early 2000 years about Nguyen Ha Vy (Thuy Linh), girl and a group of close friends in grade 12A1 Thanh Xuan secondary school including handsome class teacher Tuan Nam, the pair of khanh Chi Khanh Chi ), Meng Hieu, the guy who specializes in "crashed boat" Tuan Nam ... Ha Vy seemed as if "the end of the students in the bland" without getting a deep memory Meet teacher Ming Vu (Mai Tai Phu) handsome sunny smile in the trainee. EM GÁI MƯA  will be release in  JUN 01st 2018 at Lotte Cinema


Giới Thiệu Phim


EM GÁI MƯA Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

EM GÁI MƯA Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play