HEX (2018)

/ / Horror , Thriller / N/A

HEX Movie Poster
(0 Reviews)
Tóm tắt

  A couple's holiday romance is thrown into chaos as they are afflicted by a malicious force.   HEX will be released from  OCT 26th, 2018 at Lotte Cinema.


Giới Thiệu PhimHEX Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

HEX Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play