LINH DUYEN (2017)

C16 / Vietnamese / Horror, Thriller / 88 mins

LINH DUYEN Movie Poster
(0 Reviews)
Tóm tắt

Linh Duyen will be released from 24 Feb 2017 at Lotte Cinema


Giới Thiệu PhimLINH DUYEN Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

LINH DUYEN Đánh giá

Chưa có đánh giá
Leave a Rating:
Story:
Acting:
Visual:
Music:
Overall:

Viết Bài Đánh Giá:
0/300. Subject to evaluation and approval

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play