LO MAT (2018)

/ / Romance. Comedy / 90 phút

LO MAT Movie Poster
(0 Reviews)
Tóm tắt

Joining "Lo Mat" Movies, Minh Luan played the character name Phong trafficking banned substances. In a mission, Phong met and fell in love with Tram (Vinh Thuyen Kim). Ironically, this girl has a tragic affair with her parents. LỘ MẶT will be realese in JUN 29th, 2018 at Lotte Cinema  


Giới Thiệu PhimLO MAT Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

LO MAT Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play