MONSTER HUNT 2 (2017)

/ / Fantasy, Action, Comedy / 110 min

MONSTER HUNT 2 Movie Poster
(68 Reviews)


Giám đốc: Raman Hui
Phân vai: Bai Baihe Jing Boran Tony Leung Chiu-Wai Li Yuchun Tony Yang
Ngày Phát Hành:  2017-04-24 00:00:00


Tóm tắt

    The story continues with Wuba after he parts way with his human parents Tian and Lan for his own journey. Peace has not been restored in the monster world after the death of the evil monster king.    


Giới Thiệu Phim


MONSTER HUNT 2 Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

MONSTER HUNT 2 Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play