Rap Kim Dong


Trung Tâm Văn Hoá Kim Đồng

19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Favorite View Map #ERROR! See Showtimes


popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?
Get POPCORN!

get the app

Available on iTunes and Google Play