THE MIDNIGHT MAN (2018)

/ / Kinh dị, giật gân / 85 min

THE MIDNIGHT MAN Movie Poster
(0 Reviews)


Giám đốc: Travis Zariwny
Phân vai: Lin Shaye Robert Englund Gabrielle Haugh Grayson Gabriel
Ngày Phát Hành:  2018-02-06 00:00:00


Tóm tắt

    A girl and her friends find a game in the attic that summons a creature known as The Midnight Man, who uses their worst fears against them. THE MIDNIGHT MAN  will be shown at 25,000 VND  at 06 sites of Lotte Cinema.  


Giới Thiệu Phim


THE MIDNIGHT MAN Lịch Chiếu & Vé

  Khả dụng
  Đã Có Người Đặt
  Bán Hết
  Đã Bán Hết

THE MIDNIGHT MAN Đánh giá

Chưa có đánh giá
Viết Bài Đánh Giá:
0/300

popcorn group poster
popcorn footer logo

Love the movies?

Get POPCORN!

get the app

Available on itunes and google play